HR
1. VAŠE DIJAGNOZE
2. ZONE TERAPIJE
3. VAŠI PODACI
Upit za oporavak
Pomogli smo napraviti 50 000 284 nemogućih koraka. Započnimo Vaš oporavak prvim korakom.
Koje su Vaše dijagnoze?
Upit za oporavak
Odaberite zone Vaše terapije.
Upit za oporavak
Unesite svoje osobne podatke

Povijest bolesti*

* podržani tip dokumenta Word, Excel, PDF, JPEG

POVRATAK NA GLARTH rehabilitacija hoda
0
uređaj u poliklinikama
0
odrađenih terapija
Glarth rehabilitacija hoda
C-Mill VR+

Uz pomoć projekcija na pokretnoj traci simulira vanjske vizualne i akustične znakove čime pacijente priprema za hod u realnim uvjetima sa svim preprekama koje se mogu predvidjeti u okolini.

Zahvaljujući povećanom doživljaju stvarnosti, ovaj uređaj rehabilitira pacijente kroz navikavanje na promjene okolnosti u prirodi, poput hodanja na drugačijoj površini ili izbjegavanja prepreka koje terapeut individualno modulira za svakog pacijenta. Terapeut može utjecati mijenjajući udaljenost između znakova, mijenjajući i trenirajući uzorak hoda. Na ovaj način pacijenti na najbrži i najučinkovitiji način postižu stabilnost u ravnoteži i što sigurnijem hodu.

Predviđen za sve pacijente u neurorehabilitaciji kako bi bili što sigurniji i samostalniji u hodu te se na što bolji način pripremili za hod u vanjskim uvjetima.

Hocoma referentni centar
robotske rehabilitacije EMEA regije