S ponosom predstavljamo doc. prim. dr. sc. DENISA ČERIMAGIĆA dr. med. spec.neurologije i sub specijalista neuromuskularnih bolesti, novog stalnog člana liječničkog tima Poliklinike Glavić!

Upravo zbog širenja opsega stručnog pristupa neurologiji i srodnim granama medicine te razvoju neurorehabilitacije robotikom,
doc. prim. dr.sc. DENIS ČERIMAGIĆ, spec. neurologije će zahvaljujući svojem dugogodišnjem iskustvu i znanju kojeg je stekao iz područja neurologije kao šef odjela u OB Dubrovnik uz ostatak liječničkog stručnog tima zadovoljiti sve potrebe pacijenata i njihovih medicinskih stanja.
Osim specijalističkih pregleda, u neurološkoj ambulanti možete obaviti i dijagnostičke pretrage poput elektromioneurografije (EMNG) i elektroneurografije (ENG), uz najnoviju medicinsku opremu.
Za sve dodatne informacije oko termina i naručivanja za neurološke preglede te za EMNG možete kontaktirati naše osoblje na kontakt telefon 020/435-565.