Magistar fizioterapije Siniša Poznić održati PNF tečaj na hrvatskom jeziku za fizioterapeute. Tečaj PNF 1+ PNF2 održat će se u Poliklinici Glavić, na adresi Radnička cesta 54, Zagreb od 21. do 25. studenog 2017. godine. Drugi tečaj održat će se od 17. do 21. siječnja 2018. godine.

PNF, odnosno proprioceptivna neuromuskularna facilitacija je filozofija liječenja koja se temelji na pretpostavci da svaki čovjek, i onaj s poteškoćama, ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti. Ovakvim pristupom pacijentu, svaki terapeut prvo mora napraviti procjenu, mjerenja, testove i plan terapije s kojima će postići postavljeni cilj s pacijentom. Upravo ovakav neurološki tečaj koji pospješuje učinkovitost robotske terapije, ima cilj povećati znanje fizioterapeuta u području neurorehabilitacije robotikom. Spojem PNF koncepta i neurorehabilitacije robotikom osigurava se učinkovitost liječenja i rehabilitacije pacijenata na najvišoj razini.

Siniša Poznić jedan je od onih predavača iza kojih stoji široka lepeza usavršavanja na najvećim svjetskim tečajevima u području fizioterapije. Od 2011. educirao se i boravio je u Japanu, a od 2017. godine postao je osnovni PNF instruktor. Njegovo znanje o neurorehabilitaciji, pristupu fizikalnim terapijama, pacijentima i robotici postaje bogatije i nakon boravka u Zagrebu na tečaju kliničke neurodinamike. Siniša Poznić od tada predaje svoje znanje na engleskom jeziku, a ove će godine prvi puta predavati na hrvatskom jeziku. Veliko nam je zadovoljstvo što će se PNF tečaj održati upravo u našoj poliklinici te ovim putem pozivamo fizioterapeute da se prijave i sudjeluju. Novi trendovi u fizikalnoj terapiji, medicini i rehabilitaciji nisu stvar budućnosti, oni su naša sadašnjost! Vidimo se.

 

PROPRIOCEPTIVNA NEUROMIŠIĆNA FACILITACIJA

Razina obrazovanja: PNF 1+2 - OSNOVNI STUPANJ

Vrijeme održavanja: PNF1:  21.11 - 25.11.2017. (utorak- subota)

                                  PNF2: 17.1. - 21.01.2018. (srijeda-nedjelja)

Organizator: Medicinski centar Glavić d.o.o

Sadržaj: Filozofija, osnovni principi i procedure za facilitaciju, tehnike. Facilitacija obrazaca. Facilitacija motorike s poda do stojećeg položaja, sjedenje - ustajanje. Facilitacija hoda. Disanje. Demonstracija pregleda i tretmana na neurološkim i ortopedskim bolesnicima. Pregled i planiranje terapije. Praktikum polaznika s bolesnicima.

Voditelj:  Siniša Poznić, M.Sc. PT, osnovni IPNFA instruktor, Hrvatska

Mjesto: Poliklinika Glavić Zagreb
Broj polaznika: 16
Cijena: 6.900,00 kn (PNF 1+2 - ukupna cijena)

Jezik: Hrvatski jezik


Bodovi HKF: 20

Kontakt: Poliklinika Glavić Zagreb


Email: infozg@poliklinika-glavic.hr

Tel: 01/646-8300