U Poliklinikama Glavić Dubrovnik i Zagreb rade visoko specijalizirani terapeuti za rad s odraslim pacijentima i djecom. Upravo zbog neprestanog ulaganja u kadar i njihovo znanje, u oba centra trenutno radi 5 licenciranih Bobath terapeuta za rad s djecom od samog rođenja kroz odrastanje.

Naši terapeuti kroz neurorazvojnu rehabilitaciju ostvaruju interdisciplinaran pristup koji prilikom procjene i tretmana djeci s motoričkim poteškoćama omogućuje sudjelovanje u svakodnevnom životu. Ograničenja tj. poteškoće mogu biti razni obrasci kretanja, tonusa (hiper, hipo), oštećenja senzorike, percepcije, kognicije.
Svojim pristupom terapeuti kroz igru djecu uče pokretu, facilitiraju ih i utječu na njihov tonus.
Samo neki od brojnih pristupa koje naši fizioterapeuti po Bobath konceptu koriste su:
Baby handling - (oblačenje, svlačenje, nošenje, hranjenje) – terapiju provodi terapeut koji roditelje uči pravilnom rukovanju djetetom prilikom svih dnevnih aktivnosti.
Razvojni poremećaji koordinacije (nespretno dijete) – vježbe koordinacije, testiranje i usmjeravanje djece za koji su sport uz poboljšanje motoričkog učenja.
Halliwick terapija- provodi se indvidualno uz licenciranog fizioterapeuta na grijanim bazenima.
Razvija sposobnosti kod djece s poteškoćama da samostalno iniciraju i naprave pokrete koje ne mogu izvan vodenog medija te se na taj način ubrza uspjeh klasične terapije.
Senzorna integracija- privikavanje djece koja imaju problema s hranjenjem, ne vole se dodirivati, grliti, kupati, ljuljati. Terapija se provodi uz pomoć različitih materijala te ostalih logopedskih i motoričkih pomagala.
Za prve besplatne konzultacije s našim Bobath terapeutima za djecu kontaktirajte nas na broj telefona 01 646 8300 ili na e-mail: neuro@poliklinika-glavic.hr