Khymeia je jedan od najnaprednijih uređaja i sustava virtualne stvarnosti za rehabilitaciju i telerehabilitaciju na tržištu.

S obzirom na velik broj mogućnosti modula rehabilitacije motorike trupa i ruku, koristi se kod širokog spektra neuroloških bolesti i stanja. Upravo zahvaljujući feedbacku te virtualnim igricama, uređaj potiče motoričko učenje te neuroplastičnost mozga čime se ostvaruju bolji, brži i trajniji rezultati nego kod konvencionalne terapije.
Osim motoričkog učenja te rehabilitacije gornjih ekstremiteta te trupa, uređaj je izvrstan kod:
▪️kognitivne rehabilitacije
▪️logopedske rehabilitacije
▪️vježbe mimične muskulature
▪️kardiorespiratorne rehabilitacije
Upravo zbog svih navedenih mogućnosti s kojima su naši terapeuti oduševljeni, ponosni smo što se Khymea uređaj priključio našem timu s više od 30 robotskih uređaja!