Iako je svima već poznato lice jer je s dr. Joškom Glavićem od samih početaka neurorehabilitacije robotikom odraslih i djece, doktorica Nikolina Kristić Cvitanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, od sada je stalni član zagrebačkog Neurorehabilitacijskog centra robotikom.

Kod dr. Kristić Cvitanović osim specijalističkih pregleda moguće je svakodnevno napraviti medicinsku akupunkturu - u svrhu liječenja bolnih stanja, zatim UZV lokomotornog sustava te EMNG pretragu. Navedenu dijagnostiku doktorica Kristić Cvitanović je provodila svakodnevno i u OB Dubrovnik,  te je i dalje dostupna u dubrovačkoj Poliklinici Glavić. 

Uža specijalost dr. Kristić Cvitanović jest i apliciranje botulinum toxina pod kontrolom UZV-a kod odraslih pacijenata s neurološkim smetnjama. Doktorica aktivno sudjeluje i u ortotskoj opskrbi sve u svrhu olakšavanja pokreta, hoda i prevencije kontraktura.

Dr. Kristić Cvitanović, je 2014. godine položila europski ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije i postala nositeljica diplome uglednog europskog udruženja fizijatara „European Board of physical and rehabilitation medicine” koje osim klasičnog znanja iz fizikalne medicine pruža posebna znanja iz područja neurorehabilitacije i protetike. 

Ponosni smo što će dr. Kristić Cvitanović kao stalno pojačanje medicinskog tima od sada biti svakodnevno na raspolaganju našim pacijentima i zajednički pomicati granice u neurorehabilitaciji pacijenata.

Sve informacije za termine i specijalističke ili inicijalne preglede dostupne su putem info telefona 01 646 8300 ili e-maila Poliklinike infozg@poliklinika-glavic.hr.