Ova misao bila je Tei i njezinoj obitelji vodilja u ovim mjesecima koji su bili iza nje. Majka dvoje djece koja se iznenada susrela s teškom dijagnozom Tetraplegia C4 AIS D, nakon koje su joj liječnici davali minimalne šanse za samostalan hod, odlučila je dokazati svima da nisu u pravu!

Upravo je taj prkos i tu ustrajnost pokazala u Poliklinici Glavić!

Zahvaljujući robotskoj neurorehabilitaciji, njezinom predanom radu i velikoj volji za oporavkom, zabilježila je značajan napredak. Samostalno je stala na noge i napravila svoje prve korake bez pomoći fizioterapeuta, a što je najvažnije ona se sada može samostalno šminkati i napraviti frizuru!

Svaki san se može ostvariti, ali sve ima cijenu. Put je težak. No, predan rad se isplati!